12 Daar roepen zij; maar Hij antwoordt niet, vanwege den hoogmoed der bozen.