18 Hebt gij met Hem de hemelen uitgespannen, die vast zijn, als een gegoten spiegel?