8 En het gedierte gaat in de loerplaatsen, en blijft in zijn holen.