9 Uit de binnenkamer komt de wervelwind, en van de verstrooiende winden de koude.