21 Verreist niet hun uitnemendheid met hen? Zij sterven, maar niet in wijsheid.