3 Zie, gij hebt velen onderwezen, en gij hebt slappe handen gesterkt;