6 Was niet uw vreze Gods uw hoop, en de oprechtheid uwer wegen uw verwachting?