9 Van den adem Gods vergaan zij, en van het geblaas van Zijn neus worden zij verdaan.