1 En de HEERE antwoordde Job uit een onweder, en zeide: