11 Zie toch, zijn kracht is in zijn lenden, en zijn macht in den navel zijns buiks.