9 Dan zal Ik ook u loven, omdat uw rechterhand u zal verlost hebben.