19 De pijl zal hem niet doen vlieden, de slingerstenen worden hem in stoppelen veranderd.