17 Raakt hem iemand met het zwaard, dat zal niet bestaan, spies, schicht noch pantsier.