6 Daarom verfoei ik mij, en ik heb berouw in stof en as.