4 Verre waren zijn zonen van heil; en zij werden verbrijzeld in de poort, en er was geen verlosser.