3 Ik heb gezien een dwaas wortelende; doch terstond vervloekte ik zijn woning.