24 Leert mij, en ik zal zwijgen, en geeft mij te verstaan, waarin ik gedwaald heb.