27 Ook werpt gij u op een wees; en gij graaft tegen uw vriend.