7 Mijn ziel weigert uw woorden aan te roeren; die zijn als mijn laffe spijze.