10 Hij zal niet meer wederkeren tot zijn huis, en zijn plaats zal hem niet meer kennen.