9 Een wolk vergaat en vaart henen; alzo die in het graf daalt, zal niet weder opkomen.