11 Verheft zich de bieze zonder slijk? Groeit het rietgras zonder water?