13 Alzo zijn de paden van allen, die God vergeten; en de verwachting des huichelaars zal vergaan.