17 Zijn wortelen worden bij de springader ingevlochten; hij ziet een stenige plaats.