11 Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen.