Johannes 1:9

9 Dit was het waarachtige Licht, Hetwelk verlicht een iegelijk mens, komende in de wereld.
California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice