9 Dit was het waarachtige Licht, Hetwelk verlicht een iegelijk mens, komende in de wereld.