16 En uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade.