17 Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden.