5 En het Licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft hetzelve niet begrepen.