6 Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes.