14 Ik ben de goede Herder; en Ik ken de Mijnen, en worde van de Mijnen gekend.