23 En Jezus wandelde in den tempel, in het voorhof van Salomo.