31 De Joden dan namen wederom stenen op, om Hem te stenigen.