39 Zij zochten dan wederom Hem te grijpen, en Hij ontging uit hun hand.