43 En als Hij dit gezegd had, riep Hij met grote stemme: Lazarus, kom uit!