11 Want velen van de Joden gingen heen om zijnentwil, en geloofden in Jezus.