10 En de overpriesters beraadslaagden, dat zij ook Lazarus doden zouden.