33 (En dit zeide Hij, betekenende, hoedanigen dood Hij sterven zou.)