17 Indien gij deze dingen weet, zalig zijt gij, zo gij dezelve doet.