14 Gij zijt Mijn vrienden, zo gij doet wat Ik u gebiede.