18 Indien u de wereld haat, zo weet, dat zij Mij eer dan u gehaat heeft.