17 Heilig ze in Uw waarheid; Uw woord is de waarheid.