27 Petrus dan loochende het wederom. En terstond kraaide de haan.