8 Toen Pilatus dan dit woord hoorde, werd hij meer bevreesd;