10 Jezus zeide tot hen: Brengt van den vissen, die gij nu gevangen hebt.