33 Die Zijn getuigenis aangenomen heeft, die heeft verzegeld, dat God waarachtig is.