35 De Vader heeft den Zoon lief, en heeft alle dingen in Zijn hand gegeven.