9 Nicodemus antwoordde en zeide tot Hem: Hoe kunnen deze dingen geschieden?