41 En er geloofden er veel meer om Zijns woords wil;