43 En na de twee dagen ging Hij van daar en ging heen naar Galilea;